انواع موجودات ماوراء الطبیعه در واقعیت و خیال ، از جن و همزاد تا عوج بن عنق و نسناس

به گزارش تور سریلانکا، در مطلب زیر به معرفی فهرست موجودات ماوراء الطبیعه و توصیف آن ها در افسانه ها و واقعیات پرداخته ایم.

انواع موجودات ماوراء الطبیعه در واقعیت و خیال ، از جن و همزاد تا عوج بن عنق و نسناس

به گزارش ، ماوراء الطبیعه همیشه مورد توجه بسکمک از مردم از هر ملیت در تمام قاره ها قرار گرفته است. این علاقه خاتمه ناپذیر و دائمی تأثیرات فاحشی بر افسانه ها، اعتقادات مذهبی، فرهنگ عامیانه و حتی زندگی روزمره هر ملت داشته است. تمام این میراث می تواند به طور نامحدود مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. در این مقاله، ما فقط از یک طرف به این پدیده خواهیم پرداخت - از طرف ساکنان آن جهان دیگر، که معمولاً آن ها را موجودات ماوراء الطبیعه می نامیم. در ادامه به معرفی موجودات ماورایی و افسانه ای در فرهنگ مردم جهان خواهیم پرداخت، این مطلب صرفا جهت آشنایی با فرهنگ واعتقادات مردم جهان است و صحه ای بر دیدگاه های مطرح شده نمی گذارد.

ارواح به 2 دسته تقسیم می شوند، یکی ارواح ما انسان ها و دوم ارواحی که خدا ان ها را افریده است تا این جهان و جهان های دیگر مانند کروات مریخ، زحل و... را اداره کنند و هر کدام هم وظیفه ای بر عهده دارند.

جنیان موجوداتی شبیه به انسانند، ولی با تفاوت هایی از جمله چشمانشان عمودیست، پاهایشان کوتاه و گرد است چیزی شبیه سم و نه خود سم، جنسشان از اتش است و قدشان کوتاهتر از انسان است.

از خانواده جن هاست و با اوراد مخصوص می توان او را بخدمت گرفت.

ریشه دیو به معنی درخشیدن و فریب دادن است، برخی ها فکر میکنند که دیو ها تنها در افسانه ها وجود دارند، اما اینطور نیست، دیو ها موجوداتی خشن و ترسناکند و رنگشان خاکستری و قد بلند تر از انسان است و چشمانشان حد وسط افقی و عمودیست.

جن کافر تبدیل به دیو می شود و با اوراد مخصوص می توان او را به کار شیطانی وادار کرد، گروهی از این دیوان، اهریمنان بیماری و انتشاردهندگان انواع بیماری ها هستند.

دیوِ سپید بر پایه داستان های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در مازندران بود.

تَریز و زَریز برپایه مزدیسنا نام دو دیو از دیو های کماله آفریده اهریمن می باشند، نام این دو در ادبیات زرتشتی با هم میاید و تریز دشمن خرداد و زریز دشمن مرداد می باشند.

جن های مونث را پری می گویند، ان ها بسیار زیبا و سفید روی هستند، چشمانشان مانند چشم انسان افقی است و هیکل و شکل ان ها همانند انسان است.

همان جن هایی هستند که در زمان تولد شما متولد می شوند و تا خاتمه عمر با شما خواهند بود و پس از مرگ شما آزادانه برای خویش زندگی خواهند نمود.

همه شیاطین از خانواده جنیان هستند که از فرزندان و یاران ابلیس اند.

مانند جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و..؛ که می توان از ان ها هم کمک گرفت.

موجودیست که نوزاد زنان تازه زائیده را می کشد.

شما اگر به شخصی با این تعیینات: بدن برهنه پر از موی بلند برخورد کردید سعی کنید دستتان را به موهایش نزدیک کرده و چند تار از موهایش را بکنید؛ تا زمانی که موهایش در دستان شماست هر فرمانی بدهید او اجرا می کند و اگر نافرمانی کرد یا خواست صدمه بزند فورا مو ها را آتش بزنید تا نابود شود.

دختر شیطان است که می توانید او را با اوراد مخصوص بخدمت در آورد.

اژد ها یکی از موجودات افسانه ای در فرهنگ های جهان است و رابطه میان اصل و شروع جهان و اژد ها در کیهان شناسی بابلیان آشکار است، اژد ها همیشه حیوانی نیرومند و سهمگین پنداشته شده و گاه پرستیده میشده است، زیرا او را بخشندهٔ آب و باران می دانسته اند.

اقوام بسیار معتقد بودند که اژد ها خدای طوفان و هوای بد و سیل و دیگر بلا های آسمانیست و طوفان بر اژد ها سوار شده موجب لغزش زمین و زمین لرزه می شود؛ تقریباً همه جا اژد ها با شب و تاریکی و بطن مادری و آب کیهانی پیوسته و مربوط بوده است.

اَشوزوشت یا مرغ بهمن نام جغد افسانه ای در اسطوره های ایرانی است که ناخن می خورد.

در اسطوره های ایرانی، اشوزوشت را اهورامزدا آفریده تا کمکگر نیرو های خوبی باشد، او اوستا میداند و هنگامیکه گفتار های اوستا را میخواند دیو ها به ترس میافتند، نام اشوزوشت در زبان اوستایی به معنی دوست حق است.

اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش می کند، ولی چون دون و پست مایه است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است پس خاتمه اهریمن نابود شده و اورمزد بر او چیره می شود.

شیردال موجودی افسانه ای با تن شیر و سر عقاب و گوش اسب است، مردم باستان شیردال ها را نگهبان گنجینه های خدایان می پنداشتند.

بختک موجودیست خیالی که بر بدن انسان مسلط می شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می کند و انسان فقط نظاره گر ناتوانی خود است.

ترسی بدون دلیل وجود انسان را در بر میگیرد و انسان توان واکنش ندارد، در برخی باور ها معتقدند که بختک روی سینه افراد مینشیند و وجود ان ها را فلج می کند، شاید ترس انسان از این موجود هم بدلیل این است که حضور ان را به روی سینه و بدن خود احساس می کند، ولی نمی تواند انرا ببیند.

دیو افسانه ای در افسانه های شرق استان خراسان است.

یکی از موجودات در اسطوره ها و داستان های ایرانی است، دوالپا موجود به ظاهر بدبخت وذلیل وزبونی است که به راه مردم مینشیند ونوحه و گریه آنچنان سر دهد که دل سنگ به ناتوانی او رحم آورد.

چون کسی از او سبب اندوه بپرسد گوید بیمارم وکسی نیست مرا به خانه ام برساند، عابر، چون گوید بیا تورا کمک کنم دوالپا بر گرده عابر بنشیند و پا های تسمه مانند چهل متری را که زیر بدن پنهان کرده گشوده و دور بدن عابر بپیچد و استوار کند که عابر را تا خاتمه عمر از دست او خلاصی نباشد.

دوالپا در زبان فارسی مصداق آدم های سمجی است که به هر دلیل به حق یا ناحق به جائی می چسبند و بدون توجه به تاریخ مصرف خود آنجا را رها نمی کنند.

سیمُرغ نام یکی چهرهٔ اسطوره ای ایرانی است و نقش مهمی در داستان های شاهنامه دارد و دانا و خردمند و به راز نهان آگاه است؛ سیمرغ پس از اسلام هم در حماسه های پهلوانی هم در آثار عرفانی حضور میابد.

عفریت یا عفریته همان ابلیس است؛ البته معنای عام تری هم دارد؛ عفریت به معنای فرد گردنکش و خبیث هم هست.

عنقا در حقیقت پرنده ای بسیار عظیم و دانا مانند سیمرغ است، محل زندگی این پرنده کوه قاف و در برخی نوشته ها کوه دماوند است.

نام مردى است که او در منزل آدم زاده و تا زمان موسى زیست؛ او را فرزند عنق یا عناق پسر حوا دانسته اند و برخی از منابع عناق را نام مادر او دانسته اند.

همچنین او را مردی بلندقامت دانسته و عمرش را سه هزار و پانصد سال نوشته اند و گفته اند طوفان نوح تا کمر او بود.

غول ها یکی از موجودات افسانه ای است و با پیکری بسیار عظیم میباشد، غول های افسانه ای وسیله ای برای ترساندن بچه ها هستند.

در فرهنگ شرق و جنوب سیستان به موجودی قد بلند با چشمان سرخ رنگ و مو هایی به رنگ روشن و بدنی قوی و باهیبت گفته می شود و اعتقاد مردم آن دیار بر آن است که او مردی بوده که صد ها سال پیش از شهر فاصله گرفته و در بیابان ها زندگی می کند و گاهی برای رفع نیاز به هنگام تاریکی به شهر ها و روستا ها میآید.

مانتیکور یا مردخوار موجود افسانه ای از گونه های شیمر است.

این جانور سر و صورت یک انسان و چشمان خاکستری دارد و بدن قهوه ای رنگ و به شکل شیر و دم آن مانند عقرب و گاهی اوقات اژد ها میباشد؛ اندازه این جانور از شیر عظیمتر و از اسب کوچکتر است و بدنش کمی درشت تر از شیر است.

نسناس نام جانوری افسانه ای و موهومی شبیه به انسان است.

در فرهنگ عامه به نوعی بوزینه بی دم هم اطلاق می شود و هرکجا آدمى را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره کند و، چون یگانه آدمى بیند ببرد؛ نسناس مسخ شده است و نیم تن دارد و به یک پاى راه می رود.

ققنوس یک موجود افسانه ای است که هر چند سال یکبار تخم میگذارد و بلافاصله آتش میگیرد و میسوزد و از خاکستر خود دوباره متولد می شود.

علامه دهخدا می گوید ققنوس هزارسال عمر کند و، چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن شروع کند و بال زند چنانکه آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش تخمی پدید آید و او را جفت نمی باشد و موسیقی را از آواز او دریافته اند.

غول افسانه های مصر باستان و مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر مزیّن به بال های عقاب و دارای کله ای شبیه سر زنان است؛ این موجود افسانه ای کسانی را که پیروز به حل معمّای او نمیشدند می کشت.

آخرون به یونانی رودی در جهان زیر زمین است.

آخرون مانند سایر رود ها شخصیتی انسانی دارد و پدر اسکالافوس محسوب می شود، این رود از ایپروس جنوبی می گذرد و آبکند های آن چنان تیره و ژرف است که شاعران یونانی آن را رودی از رود های دوزخ یا منشعب از سرچشمه ای دوزخی شمرده اند.

ایسُناده به معنی زنندهٔ کرانهٔ دریا نام هیولای دریائی غول پیکر و کوسه مانند است که گفته می شود در نزدیکی ماتسوئورا و جای هائی دیگر در غرب ژاپن وجود دارد.

وقتی این هیولا هویدا می شود، باد های سهمگینی میوزد، بدن این هیولا هیچوقت دیده نشده است چرا که او همیشه زیر موج ها پنهان می شود و به صورت مخفیانه به قایق ها نزدیک می شود و سپس با دم قلابی و خاردارش ملوانان را کشیده و در آب می اندازد و سپس آن ها را می بلعد.

در افسانه های یونان پگاسوس اسب بالدار جاودانی و یار باوفای بلروفون است، پگاسوس از طریق بلروفون اهلی شد و در طی ماجرا های این قهرمان مرکب او بود.

تک شاخ موجودی به شکل اسب با یک شاخ روی سر است، تک شاخ ها را نمی توان به آسانی شکار کرد، زیرا بسیار چابک هستند، آن ها زنان و دختران را به مردان ترجیح میدهند و می گویند که آن ها فقط از طریق زنان رام می شوند.

اسب تک شاخ اسبی سفید با یال های بلند است که در افسانه های اروپا از آن یاد شده است؛ تک شاخ ها در ابتدای کره بودن طلایی رنگ بوده و در بلوغ به رنگ نقره ای در می آیند و بعد از بلوغ کامل سفید رنگ می شوند، تک شاخ های کنونی با تک شاخ های گذشته در افسانه های اروپایی بسیار متفاوت هستند.

تک شاخ سفید و عظیمی که شاخی چند متری بر سر داشت در طول زمان دستخوش تغییراتی شد که آن ها را به صورت اسبی سفید و لاغر با شاخی مارپیچ و کوتاه و یال های بلند در آورد، ریشه این تک شاخ ها تعیین نیست، اما گمان میرود این تک شاخ از دانمارک و اسکاندیناوی باشد.

خون آشام در افسانه ها و خرافات مردم اروپا جنازه ای زنده است که شب ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم مکیده و تغذیه می کند، در این تخیلات خون آشام ها دندان های نیش بلندی دارند که با آن ها از گردن زندگان خون میمکند و معمولاً دارای قدرت فوق بشری مانند زندگی جاویدند؛ برای کشتن او باید سرش را از تن جدا کرد و میخی بلند را به قلب خون اشام فرو نمود.

شیمر از غول های اساطیری یونان است.

طبق افسانه شیمر یا غول شیر، سر شیر، بدن بز و دم اژد ها را دارد و از دهانش شعله بیرون میزند و گاهی هم بصورت شیری که سر بز شاخدار از پشت آن بیرون آمده نشان داده شده است.

سانتور یا ادم اسب تنه در میان اساطیر یونان جز معروف ترین موجودات است، سانتور موجودی است نیمی انسان و نیمی اسب، با سر و دو دست و بالاتنهٔ انسان و بدن و چهار پای اسب و قسمت انسانی در جایی که گردن اسب شروع می شود واقع شده است قدرت تکلم انسان را دارند و در رنگ های گوناگون یافت شده و با روش هایی از دید مخفی میمانند همچنین آن ها در جنگل زندگی میکنند و زیستگاه اصلیشان کشور یونان است آن ها به صورت قبیله ای زندگی میکنند و از علومشان برای زندگی استفاده میکنند؛ سانتور ها بر علوم سحر آمیز و متافیزیکی شفا و پیش گویی و همچنین نجوم تسلط خاصی دارند، تیراندازی سانتور ها با تیر و کمان زبانزد خاص و عام است.

بیشتر سانتور ها از برخورد و معاشرت با انسان خوشنود نمی شوند و خود را بسیار برتر از او میدانند، ان ها با انسان بر خورد خوبی ندارند و نکته اخر اینکه این موجود نماد متولدین اذر میباشد.

حوری دریایی اساطیر یونان گاهی به صورت موجودی با بدن یک پرنده و سر یک زن و در سایر موارد به شکل تنها یک زن به تصویر کشیده شده است، سیرن دختر خدای دریا و دارای آوازی بسیار زیبا و فریبنده بود و دریانوردان را با آوای خود گمراه و به کام صخره های مرگ آور که برویش آواز میخواند میکشید.

طبق افسانه ای دیگر دسته ای از پهلوانان هم پیروز به عبور از گذرگاه سیرن ها شدند چرا که آوازه خوانی به نام اورفئوس که در کشتی آنان را همراهی میکرد بقدری آواز های دلنشین و آسمانی خواند که کسی به حوریان گوش نسپرد و سیرن های ناکام یا پیروزی اورفئوس خود را به دریا افکنده و نابود شدند.

کلمه ای است عبری و در تورات ذکر شده است، لویاتان غول عظیم الجثه ای آبی و وحشت آور شبیه اژد ها است، به گفته کتاب مقدس در آن روز خداوند با شمشیر عظیم و قوی این اژد ها را در دریا خواهد کشت.

ام الصبیان: ام الصبیان نام موجودیست که داستان های او در یمن و کشور های عربی رواج دارد.

گرگ مرد موجودی افسانه ای و از خرافات مردم اروپا است، گرگ مرد انسانی است که شب هایی که ماه کامل است شب چهارده بصورت گرگ درمی آید؛ چنین شخصی با بکار بردن افسون و جادو و یا طلسم شدن از سوی کسی تبدیل به گرگینه می شود.

ساده ترین راه برهنه شدن و بستن کمربندی از جنس پوست و یا پوشیدن پوست کامل حیوان است، اگر یک گرگ مرد را گاز بگیرد و بزاقش وارد خون شخص شود قربانی هم به گرگ مرد تبدیل می شود و اصطلاح دیگری که در این رابطه بکار می رود اصطلاح گرگ دیسی و گرگ مرد است.

یتی یا مرد برفی موجود افسانه ای ساکن در کوه های هیمالیا و کشور های نپال و تبت است و بنابه داستان ها او جثه ای به عظیمی یک خرس سفید دارد و مانند انسان بروی دو پا راه میرود؛ گفته می شود که بومیان و کوهنوردان در هوای بد کوهستان یتی را گاهی می بینند؛ او گاهی به مردمان گمشده در کوه کمک می کند.

او را به ریخت مادینه غولی زشت و گاوپا می پندارند که بیشتر به شکل زنی زیبا شب ها یا پیش از پگاه بر مردم پدیدار می شود؛ او مرد ها را می دزدد و می گویند که کسانی که چهرهٔ راستین او را ببینند یا دیوانه می شوند یا می میرند.

منبع: رزبلاگ

انتشار این خبر دلیل بر تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت سرگرمی بازنشر شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 6 شهریور 1400 بروزرسانی: 6 شهریور 1400 گردآورنده: tour-srilanka.ir شناسه مطلب: 1121

به "انواع موجودات ماوراء الطبیعه در واقعیت و خیال ، از جن و همزاد تا عوج بن عنق و نسناس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انواع موجودات ماوراء الطبیعه در واقعیت و خیال ، از جن و همزاد تا عوج بن عنق و نسناس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید